Agenda for møte 08.09.22

Vi ønsker at dere forbereder dere litt,  det skal være en kort introduksjon av hvert medlem.

Svarfrist satt til: 30.08.22

AGENDA 

Kl.12:00  Introduksjon
Geir Hagen, Daglig leder, Skipnes

• Introduksjon av medlemmer 

Mål og planer i trykkeri.no

Kl. 13:30.  Introduksjon av leverandører

Kl. 14.00.  Velkommen ved konferansier, Mona Grudt

Kl. 14.05.  «Hva ligger bak satsingen til Skipnes?» ved adm. dir. Geir Hagen 

Kl. 14.15.  Offisiell åpning

Kl. 14.30. «Markedskommunikasjon i en digital hverdag»

Kl. 14.50 «Hvorfor er trykt kommunikasjon fortsatt viktig for salget?»

Kl. 15.15.  Omvisning i lokalene med guider og en liten matbit

Kl. 16.15.  Bærekraft – bare klima eller mye mer?»

Kl. 16.35.  «Petter Uteligger» Petter Nyquist forteller historien

kl. 19:00.   Sosialt samvær, med mat og drikke, Trondheim sentrum

Kl.22:00.  Ferdig med organisert opplegg.