Lovende aktivitet

Det virker som det er bra aktivitet i markedet om dagen. Målet vårt er å ha samarbeidspartnere over hele landet. Slik at sluttkundene faktisk får et lokalt trykkeri når de går inn på trykkeri.no

Hvis dere har noen dere kunne tenkt dere å hatt med i kjeden, meld meg gjerne så tar jeg kontakt med de.