Felles åpning og møte

Vi har fått satt dato for offisiell åpning av nye lokaler. Save the date.

Agenda:

• Omvisning i ny fabrikk

• Mål og planer i trykkeri.no

• Introduksjon av medlemmer

• Hva skjer i bransjen?

• Sosialt samvær med underholdning