Første signerte medlem

Kjeden er i gang med å formes og vi har dialog med mange trykkeri rundt om i landet.
De første som signerte  ble Kobolt  på Gjøvik, masse velkommen.

Kobolt Printshop, Linda Suleng på Gjøvik ble vårt første signerte medlem. Vi gleder oss til fortsettelsen!