Vi tar ansvar for miljøet!

Trykksakene er virksomhetens ansikt utad. Derfor legger man stor vekt på design og innhold. Trykksakene viser hvilke verdier din virksomhet ønsker å kommunisere.

Et svanemerket trykkeri:

Produksjonen av en trykksak har gjennom alle faser av produksjonen en rekke miljøkonsekvenser. Et trykkeri som produserer en svanemerket trykksak, oppfyller Miljømerkings krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer – og de må dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.

Papirkrav
Hvilket papir som benyttes, er tradisjonelt blitt vurdert som det aller viktigste i vurderingen av om en trykksak er “miljøvennlig”. En miljøvurdering av papir tar hensyn til om råvarene kommer fra bærekraftig skogbruk. Samtidig blir energiforbuk ved masse- og papirproduksjon vurdert. Produksjon av den energien som brukes, kan også ha store konsekvenser. Skogbruk, masse- og papirproduksjon innebærer dessuten en betydelig bruk av kjemikalier, mange av disse er helse- og miljøskadelige.

Krav til trykkeprosessen
Det er mye som tyder på at miljøkonsekvensene av selve trykkeprosessen har vært undervurdert. Produksjon, bruk og utslipp av fargestoffer og bruk av løsemidler og filmkjemikalier har betydelige miljøkonsekvenser, ikke bare når det gjelder helse- og miljøfarlige kjemikalier – men også når det gjelder energibruk.

Kravene som Svanen stiller til trykkerier, er dels obligatoriske og dels poenggivende. Det betyr for eksempel at trykkeriene må gjøre kraftige forbedringer ved å velge mellom tiltak for valg av papir, mengde papiravfall, redusert energiforbruk og kjøp av miljømerkede produkter og tjenester. Samtidig stiller Svanen strenge, obligatoriske krav til trykkfarger, folier, lakk, lim, toner, blekk, løsningsmidler, fuktevannstilsetninger og algemidler.

Hvis miljø er en av disse verdiene, bør trykksakene også avspeile dette. Det vil si at all produksjon hos oss er underlagt strenge miljøkrav og kontroll.