Fagtrykk Idé Alta og Tromsø har blitt med

Med Fagtrykk Idé på toppen av Norge, kan vi si at vi ikke trenger flere medlemmer i nord. Masse velkommen!