Vi ser etter et produksjonssystem vi kan dele med dere.

Vi er godt i gang med flere leverandøravtaler, det vil komme en oppdatering om ikke veldig lenge.
Nå ser vi på diverse system som gjør at dere kan regne pris selv, og at ordre lett kan sendes videre til produksjon hos oss eller ut til deres maskiner.

Vi har en løsning i dag, men det blir litt mye manuelt arbeid med den. For å få optimalisert arbeidsflyten trenger vi noe som kan skaleres opp og være effektivt i framtiden.