Fritstående trykkerikjede

Bakgrunn

Konkurransen mot utenlandske aktører og større norske enheter har økt de siste årene. Det kreves økonomiske muskler for å holde seg oppdatert og kunne investere i nytt produksjonsutstyr, samt være sertifisert på de ulike miljøkrav. Det er med andre ord tungt å drive alene i en grafisk bransje som stadig blir utfordret av ny teknologi og større konkurranse.

Målet med trykkerikjeden er at medlemsbedriftene fortsatt skal kunne være levedyktig og opprettholde arbeidsplasser. For å få til dette vil de få tilgang til flere produkter og tjenester, felles annonsering, kurs og faglig utveksling, miljøsertifiseringer på sine trykksaker, dra fordel av felles innkjøpsordninger og få et redusert investeringsbehov.

Sammen står vi sterkere

Tanken er at alle har en nytteverdi av dette og at man står sterkere sammen.

De lokale trykkeriene vil få;
• felles markedsføring
• flere produkter og tjenester
• kurs og faglig utveksling
• Sosiale samlinger med faglig påfyll og mulighet for å bygge større nettverk
• tilgang til miljøsertifiseringer
• felles innkjøpsordninger
• redusert investeringsbehov
• egen bestillingsportal

Gratis medlemskap

Medlemskapet er kostnadsfritt.

Ta kontakt

Ønsker du å bli med på laget eller finne ut mer om trykkeri.no?
Kontakt kjedesjef, Martin Olsen.
Mobil 906 26 931
E-post: martin@trykkeri.no