Priser i kjeden

Vi vil gjøre det vi kan for å gi dere riktige priser til en hver tid. Priser vil variere ut i fra papir på lager og eventuelle andre faktorer.
Når vi har fått justert oss inn og funnet en felles forståelse. Så vil dette gå lettere og lettere.

Det som er viktig å huske på er at dette er et samarbeid, og vi skal jobbe sammen mot markedet. Det er slik vi blir sterkere.

Send forespørsel på mail:

Aage Skar, aage.skar@skipnes.no, 982 59 224

André Green, andre.green@skipnes.no , 982 59 223

Martin Olsen, martin@trykkeri.no, 906 26 931