Skipnes Kommunikasjon AS har flyttet til nye lokaler i nytt bygg på Heimdal i Trondheim kommune. Lokalene er spesialtilpasset en moderne og effektiv grafisk produksjon i 1. etasje og et inspirerende kontormiljø for salg, kommunikasjonstjenester og administrasjon i 2. etasje.

Det er også blitt plass til våre nye lagerhotell- og distribusjonstjenester.

I produksjonen er det investert for mellom kr. 25-30 millioner. Vi har fått en ny og større trykkemaskin med UV-LED teknologi som både er mer bærekraftig og gir høyere kvalitet. Vi har også utvidet med en ny og mer effektiv liminnbindingslinje som vil møte den økte etterspørselen etter limte bøker.
I tillegg er det gjort investeringer i annet produksjonsutstyr som vil sikre at vi kan gjøre enda mer i eget hus.

Dette vil også styrke den nye kjeden «trykkeri.no – ditt lokale trykkeri» som allerede har fått mange medlemmer rundt om i Norge. Den vokser hver måned og med økt konkurransekraft vil trykkeri.no bli en enda viktiger og mer betydningsfull aktør i trykkerimarkedet i Norge.

Si fra hvis du vil besøke oss i nye lokaler i Industriveien 21 på Heimdal.